Kategorie: Čechy

Bítov

Obec Bítov se nachází nad Vranovskou přehradou, přibližně 2 km od hradu Bítov. Rozvoj turismu a nová poloha obce nad jezerem udělala z Bítova atraktivní rekreační lokalitu.

Obec Bítov se nachází nad Vranovskou přehradou, přibližně 2 km od hradu Bítov. Rozvoj turismu a nová poloha obce nad jezerem udělala z Bítova atraktivní rekreační lokalitu. V letní sezóně se zde pohybuje velké množství rekreantů, jimž slouží rozsáhlá síť rekreačních a restauračních zařízení. Od centra rekreační oblasti Vranova nad Dyjí je Bítov vzdálen přibližně 5 kilometrů.

Historie Bítova je spojena s historií hradu Bítov. První písemná zmínka o hradu pochází z let 1061 – 1067. Původní dřevěný přemyslovský hrad byl ve dvacátých a třicátých letech 13.století přebudován pány z Lichtenburka na kamennou pevnost. Samotná obec patrně vznikla později než samotný hrad. Při větší rekonstrukci sídla ve 13. století bylo zapotřebí pracovních sil a hospodářského zázemí, což dalo příležitost k rozvoji osady Bítovce pod hradem na Želetavce. Není z té doby mnoho zpráv o životě poddaných v Bítovci a ostatních sídlech na panství, ale je jisté, že kraj měl zemědělský charakter založený na robotě poddaných a odvodu peněžních dávek. Obci v podhradí se nevyhnuly ani živelní pohromy, jako požár v r. 1790, který osadu téměř zničil a mohutná povodeň v r. 1862. Poddaní v těch dobách neměli život právě snadný a tak se r. 1775 a potom r. 1821 zúčastnili robotních vzpour a v druhém případě se podrobili až pod sankcí hrdelních trestů a stanného práva. Pro obyvatele obce v podhradí znamenalo úlevu teprve zrušení roboty v polovině 19. století. Svou polohou však zůstal kraj vzdálen průmyslovému rozvoji, takže nezměnil svůj zemědělský charakter. Svou malebností však začal přitahovat turistický ruch a byl oblíben řadou umělců, zejména malířů, např. F.B. Zvěřiny a R. Havelky. Po vzniku samostatného československého státu byla v r. 1919 vyhlášena pozemková reforma a ta znamenala velké změny z hlediska velkostatku a tím i drobných zemědělců v bítovském okolí. Nedostatek volné půdy a průtahy v uskutečňování reformy, vyvolaly nespokojenost obyvatel. Dne 15. srpna 1926 se konal v Bítově tábor lidu z okolních obcí na němž rolníci žádali parcelaci půdy dvorů bývalého velkostatku, k čemuž došlo v roce 1927. V témže roce však přichází rozhodnutí o stavbě přehrady na Dyji u Vranova, což znamená zatopení obce Bítova. Požadavek obyvatel na vystavění nové obce narážel na neochotu barona Haase, který však nakonec povolil postavit obec na místě bývalé obory nedaleko hradu, na cestě z Chvalatic do Vysočan. Původní ves starý Bítov byla zatopena při stavbě Vranovské přehrady. Současný Bítov byl vystavěn podle projektu architekta J.V. Říhy z Prahy. Stavba byla zahájena kácením stromů na vybraném staveništi v prvním květnovém týdnu 1932 a koncem října 1932 byly stavby domů dokončeny a předány novým majitelům. O rok později byla dostavěna škola a další rok kostel. Přehradní nádrž dosáhla maximální hladiny 24. dubna 1936. Obyvatelstvo převážně české obce s německou menšinou bylo většinou katolického vyznání.

Turistickými zajímavostmi jsou především hrad Bítov a zřícenina hradu Cornštejn. Na Bítově naleznete sbírku vycpaných psů hradních pánů, která je největší toho druhu na světě. Nachází se zde i unikátní zbrojnice.

 


Vydáno: 24.7.2008 15:31 | 
Přečteno: 3208x

 | Hodnocení:

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.

»Vyhledávání

»Statistika

Celkem článků: 132
Celkem akcí: 0
Celkem webkamer: 625

»Ukázka z galerie

Telč

»Anketa

Kde nejraději trávíte dovolenou
Počet hlasů: 928

»Podporujeme

»Reklama